Ur arkivet: Löpsedel nr 1 1983

På IK Akeles nya hemsida kommer vi att publicera gamla nummer av klubbtidningen Löpsedeln. Vi börjar den här veckan med att lägga upp det allra första numret som gavs ut 1983, året efter bildandet.

Här kan vi bland annat läsa följande:

  • En inledande text om den nystartade klubben där bland annat öppna möten (och endast ett fåtal styrelsemöten) skulle förekomma och lotteriförsäljning krävdes för klubbinkomst.
  • En text av Bertil Österdahl, Svenska maratonsällskapet, om distans- och intervallträning. Träningsteorin såg bra ut även för trettio år sedan.
  • BT-rundan inleds. Inledningsvis var distanserna 10 km och 5,7 km.
  • I tävlingskalendern är det inte många lopp som fortfarande finns kvar. Kanallöpet, Baltzarloppet, Bysjöloppet och Höstmilen tillhör de fåtal lopp som fortfarande arrangeras.
  • Vi kan också läsa att tisdagsträningen i Mjölby fanns redan på den tiden. Dessutom distansträning både i Linköping och Mjölby, ledda av Curt Admyre och Ehsbiörn Holmquist.
  • En kort artikel jämför träningsberoende med drogbeeroende. Dock utan referens.

Värt att notera är att ambitionen från början var att komma ut med tio nummer per år, något som blev svårt att hålla. Efter ett antal år var det fyra nummer per år som gällde och numera så ges det endast ut tre nummer per år (som dock beror på publiceringsregler för tidskrifter).

 

Du hittar det första numret här (endast för inloggade medlemmar).

Tags: