Löpsedeln

IK Akeles medlemstidning heter Löpsedeln. Den innehåller bland annat tävlings- och reseberättelser, resultat och annan intressant och spännande läsning. Varje nummer pryds av en av klubbens medlemmar och innehåller även en intervju med denna (med start 1987). Samtliga nummer av Löpsedeln, sedan det första numret 1983, kommer att finnas tillgängliga för medlemmar på hemsidan.

Eftersom periodiska tidskrifter som ges ut fler än tre gånger per år måste registreras och ha ett utgivningsbevis beslutas att Löpsedeln endast ska ges ut tre gånger per år.

 Som medlem och inloggad kommer du åt Löpsedelarkivet här.


Första numret av Löpsedeln 1983.


Jonny Björk pryder Löpsedel nr 1 2008.