Linköping - Tröskelintervaller

Måndagspasset är ett tröskelintervall-pass utomhus där träningen kommer ske parallellt med juniorträningen. Tanken är att grupperna ska ha utbyte av varandra och ibland köra tillsammans. Tröskelintervaller är längre intervaller där farten är lite lägre (ungefär halvmarafart) och används för att träna hjärta och lungor och dess förmåga att förse kroppen med syre och energi.