Styrelsen

Dessa Akeliter utgör Akeles styrelse 2022. Nedan kan du se vilken roll de har i styrelsen och vad de vill jobba med under 2022.

Ordförande: Per Lindh

Per

Att Akele är en respekterad tävlingsarrangör och att alla medlemmar oavsett ålder, ambitionsnivå och prestationsförmåga känner sig hemma i föreningen.

Kassör: David Hjertsén

David

Att utbetalningarna och räkningarna betalas samt att jag lär mig något om bokföring på köpet.

Ledamot: Mikael Eriksson

Micke

Att ge klubbens ungdomar goda träningsmöjligheter.

Ledamot: Johan Lindgren

Johan 

Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten.

Ledamot: Rickard Emilsson

Rickard

Att skapa bättre förutsättningar för elitlöparna i klubben. Att marknadsföra Akele både internt och externt för att ha bättre förutsättningar för fler samarbeten.

Ledamot: Frida Idoff

Frida

Utveckla motionsverksamheten i klubben.

Suppleant: Albin Carlsson

Albin

Utveckla gemenskapen mellan klubbens ungdoms-, motions- och elitverksamhet.

Suppleant: Robert Wingren

Robert

Utveckla klubbens träningsverksamhet och sociala aktiviteter.